שיח גלילי עם ראש עיריית צפת ומנהל הגרעין
שיח גלילי עם ראש עיריית צפת ומנהל הגרעין
הגרעינים המשימתיים מתגייסים למען יהודי אוקראינה
הגרעינים המשימתיים מתגייסים למען יהודי אוקראינה